Polymer Rebar

מוטות לזיון בטון מוטות הברגה בקטרים שונים לחיזוק הבטון עוגנים פולימרים ברגי סלע מוטות זיון לקדמת קידוח

 מוטות זיון פולימרי – (Glass Fibre Reinforced polymer (GFRP

 1. מוטות הזיון הפולימרי (GFRP) מיושמים בקירות הסלארי ובקירות בטון לפתחי TBM
 2. חומר מבנה המוטות – סיבי זכוכית.  פולימר – שרף וניל אסטר. המוטות מתאימים לדרישות של שימוש קבוע. חוזק מתיחה אפיני לזמן קצר Mpa 1155 מתאים לתקן ACI440.1 R בטמפרטורה של 400.
 3. מינימום מודל אלסטיות (במצב מתיחה) mm2 /N60000 מתאים לתקן ACI440.1 R
 4. חוזק אופייני במשך 1000 שעות בטמפרטורה של 400  לפחות mm2  /N1000
 5. מוט מחורץ בעל חוזק הדבקות  אקוויוולנטי למוטות זיון מפלדה  MPa 3.7
 6. התארכות שבר – 3-3.5%.
 7. צפיפות החומר 2.2 גר’ / סמ”ק.
 8. כל המוטות והמסגרות מיוצרים במפעלינו בירושלים.
 9. חתוכים של מוטות ה – GFRP  באתר מבוצע בקלות ע”י משחזת עם להב יהלום.
 10. מוטות ללא מוליכות חשמל, חומר אנטי מגנטי, גמישות רבה
 11. קטרים קיימים –  6 – 60 מ”מ. ניתן להזמין קטרים נוספים ע”פ דרישה.