מכירות

נוי ולסקי
שיווק ומכירות
טל': 02-5848101
נייד: 054-3141622
פקס: 02-6558925

מזי רבי
טל': 02-5848108
נייד: 054-3141630
mazi@rabdion.co.il

מרכזיה:
טל': 02-5833525
פקס: 02-6558925
rabdion@rabdion.co.il